Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 214

32 637 Bedrijfslevenbeleid

27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht»

Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2015

Hierbij ontvangt u, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de kabinetsreactie op het briefadvies «De waarde van creativiteit» van de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie1.

De kabinetsreactie is beschikbaar via www.creatieveindustrieinbeeld.nl.

Om de vele voorbeelden in de brief gebruiksvriendelijk te kunnen tonen, hebben wij gekozen voor een brief op het internet. Dit maakt het mogelijk om video’s, downloads en hyperlinks op te nemen in de brief.

Vanwege archiveringsvereisten ontvangt u hierbij de kabinetsreactie tevens als PDF. In de PDF ontbreken uiteraard de interactieve inhoudelijke elementen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.