32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 188 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rijksoverheid waarschuwt voor identiteitsfraude en mensen adviseert hun bsn niet aan derden te verstrekken;

constaterende dat een miljoen zzp'ers kwetsbaar zijn voor identiteitsfraude als gevolg van het feit dat het btw-nummer van zzp'ers gelijk is aan hun persoonlijk bsn, dat zij het btw-nummer verplicht moeten vermelden op facturen en/of hun website en dat persoonlijke gegevens, zoals een woonadres en geboortedatum, op te vragen zijn uit het KvK-handelsregister;

verzoekt de regering, nogmaals te kijken naar mogelijkheden om de koppeling tussen btw-nummer en bsn voor nieuwe zzp'ers los te laten en bestaande zzp'ers de mogelijkheid te geven hun btw-nummer te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven