Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532637 nr. 187

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 187 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een brede coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden zeer geïnteresseerd is in de ontwikkeling van een zogenaamde «Unmanned Valley» op een deel van het voormalig Vliegkamp Valkenburg en dat deze locatie hiervoor bij uitstek geschikt is, vanwege de infrastructuur en de nabijheid van zee, betrokken bedrijven en kennisinstellingen;

overwegende dat het kabinet bij eerdere beantwoording van Kamervragen heeft aangegeven bereid te zijn om de mogelijkheden van een «Unmanned Valley» te onderzoeken;

verzoekt de regering, een onderzoek naar de economische ontwikkelingsmogelijkheden van een test- en expertiselocatie voor drones en aanverwante technologie, en de inpasbaarheid daarvan met de huidige plannen voor Valkenburg zo spoedig mogelijk met directe betrokkenen op te starten;

verzoekt de regering tevens, hangende dat onderzoek een moratorium af te kondigen op de sloop van de cruciale infrastructuur, zoals landingsbanen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven