Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532637 nr. 186

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 186 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheid momenteel geen eenduidige definitie van startups hanteert, wat het in kaart brengen van het Nederlandse startup-ecosysteem bemoeilijkt;

overwegende dat startups wezenlijk verschillen van andere startende bedrijven in hun vernieuwingsgerichtheid en hun ambitie om een wereldwijd schaalbaar verdienmodel te vinden;

verzoekt de regering, te komen tot een eenduidige definitie van startups en het Nederlandse startup-ecosysteem van startups, investeerders, incubators en accelerators in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven