Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432637 nr. 142

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 142 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 17 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse investeringsinstelling een bijdrage wil leveren aan het financieren van achtergestelde mkb-leningen door institutionele beleggers en daarmee bijdraagt aan economische groei;

overwegende dat er behoefte is aan financiering van kleinere mkb-leningen vanuit het midden- en kleinbedrijf;

constaterende dat de kwartiermaker op dit moment een ondergrens van minimaal € 250.000 financieringsbehoefte stelt voor het werkterrein van de Nederlandse investeringsinstelling;

verzoekt de regering, aan het bestuur van de Nederlandse investeringsinstelling te verzoeken om te onderzoeken of projecten met een financieringsbehoefte vanaf € 100.000 ook door de Nederlandse investeringsinstelling zouden kunnen worden gefinancierd in de vorm van achtergestelde mkb-leningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

A. de Vries