Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132637 nr. 10

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN SCHAART EN VERBURG

Voorgesteld 27 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in het nieuwe bedrijfslevenbeleid is gekozen voor negen topsectoren waar Nederland door zijn ligging, geschiedenis en toekomstperspectieven sterk in is;

constaterende, dat 60% van onze economische groei terug valt te voeren op het adequaat inzetten van ICT-mogelijkheden;

constaterende, dat de regering de topteams opdracht heeft gegeven om te komen met concrete voorstellen en plannen per topgebied;

overwegende, dat de digitale infrastructuur en de ontwikkelingen op het gebied van ICT van ongekend belang zijn voor onze aansluiting bij de wereldtop;

verzoekt de regering om het optimaal benutten van ICT een nadrukkelijke plek te geven in de kabinetsreactie op de voorstellen van de topteams, die samen met de voorstellen voor Prinsjesdag 2011 naar de Kamer worden gezonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schaart

Verburg