Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132627 nr. 2

32 627 Glastuinbouw

Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2011

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en innovatie heeft mij verzocht haar te informeren over mijn inzet in Brussel ten aanzien van de Europese regelgeving betreffende biologische teelt in de glastuinbouw.

De Europese Commissie heeft het voornemen om dit najaar de biologische glastuinbouw nader te bespreken. De vraag speelt of er specifieke uitvoeringsbepalingen betreffende biologische glastuinbouw nodig zijn binnen de Europese regelgeving voor biologische productie en etikettering en zo ja, welke uitvoeringsbepalingen dat zouden moeten zijn.

Een van de onderwerpen die besproken zal worden, is de biologische teeltwijze, namelijk of dit in de volle grond moet (zoals nu het geval is) of dat natuurlijke substraatteelt ook toegestaan wordt. Er wordt binnen en buiten de biologische sector gediscussieerd over dit onderwerp.

Momenteel ben ik hierover in overleg met de sector. Ik verwacht kort na het zomerreces u te kunnen informeren over mijn inzet.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker