Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332623 nr. 99

32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2013

Op 17 juni jl. ontving ik van de Externe Volkenrechtelijk Adviseur, prof. dr. P.A. Nollkaemper een advies op eigen initiatief inzake volkenrechtelijke aspecten van eventuele wapenleveranties aan de Syrische oppositie. In vervolg op het dertigledendebat Syrië van 13 juni jl. (Handelingen II 2012/13, nr. 95 Opheffen wapenembargo Syrië) bied ik u hierbij dit advies aan1.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer