Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332623 nr. 94

32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 94 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 13 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het EU-wapenembargo is vervallen en dat Frankrijk en Engeland zich het recht hebben voorgehouden om wapens te leveren aan de Syrische oppositie;

van mening dat er grote risico’s bestaan dat deze wapens in verkeerde handen terechtkomen;

overwegende dat onder meer Oostenrijk maar ook experts van het internationaal recht aangeven dat dergelijke wapenleveranties op dit moment op gespannen voet staan met het volkenrecht;

spreekt uit dat wapenleveranties aan de Syrische oppositie op dit moment onwenselijk en contraproductief zijn;

verzoekt de regering, binnen de Europese Unie dit standpunt te blijven uitdragen en een blijvende inspanning te leveren om Engeland en Frankrijk ervan te overtuigen af te zien van wapenleveranties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van der Staaij

Omtzigt

De Roon

Van Bommel

Van Ojik