32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN TIMMERMANS

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft geadviseerd over de toereikendheid van de huidige instrumenten van de Europese Unie om de transitie in de Arabische regio naar democratie en rechtsstaat te ondersteunen, en over doeltreffendere en doelmatigere inzet van de huidige bilaterale instrumenten waarover Nederland beschikt;

constaterende, dat de AIV stelt dat de ontwikkelingen in de Arabische regio momenteel zo snel plaatsvinden dat sommige informatie in hun advies mogelijk al is achterhaald door de actualiteit;

verzoekt de regering de AIV structureel te vragen om een update van het advies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Timmermans

Naar boven