Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132623 nr. 23

32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2011

Graag bied ik u hierbij het AIV-advies «Hervormingen in de Arabische regio: Kansen voor democratie en rechtsstaat?» aan.1 De regering heeft dit advies aan de AIV gevraagd naar aanleiding van de motie van de leden Pechtold en Timmermans (TK 32 623, nr. 9) van 23 maart jl.

Dit AIV-advies is eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal verzonden.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.