Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232620 nr. 26

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID GERBRANDS

Voorgesteld 12 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet het ontstaan van verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders risicovol acht voor de werking van het zorgstelsel en hiervoor dan ook een fusieverbod heeft opgenomen in het regeerakkoord;

constaterende, dat zorgverzekeraar Menzis heeft aangegeven door te gaan met verticale integratie totdat er een wettelijk verbod ligt;

overwegende, dat de minister over een verbod op verticale integratie in overleg is met de Europese Commissie maar dat de uitkomst hiervan nog op zich laat wachten;

verzoekt de regering met aanvullende maatregelen te komen die voorkomen dat Menzis door kan gaan met het opzetten van verticale-integratieprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands