Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232620 nr. 25

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 12 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister tijdens het algemeen overleg over fusies in de zorgsector erkende dat bij de beoordeling van fusieaanvragen in de zorg geen of onvoldoende afstemming plaatsvindt met patiënten en personeel;

verzoekt de regering een moratorium in te stellen op fusies in de zorgsector totdat de inspraak van patiënten en personeel voldoende is geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten