Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032620 nr. 245

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 245 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 januari 2020

Ter informatie stuur ik u hierbij het briefrapport «Toepassing van antibiotica en alternatieven: Kansen en belemmeringen»1, dat door het RIVM is opgesteld in opdracht van VWS. Het rapport geeft geen aanleiding om het huidige beleid aan te passen. Hieronder volgt een korte samenvatting.

De centrale onderzoeksvraag was: «In hoeverre bevat het Nederlandse zorgsysteem belemmerende elementen voor rationeel gebruik van antibiotica en de inzet van alternatieven bij preventie en behandeling van antibacteriële infecties? En welke kansen zijn er?»

Het RIVM heeft voor de beantwoording kwalitatief onderzoek toegepast. Voor de inzet van microbiologische diagnostiek zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er in het zorgsysteem elementen zijn die het goed gebruik van microbiologische diagnostiek belemmeren. Er zijn ook geen aanwijzingen gevonden dat bijbetaling verkeerd gebruik van antibiotica in de hand werkt.

Uit het onderzoek komt wel naar voren dat beschikbaarheid van antibiotica een belemmering is. De tekorten van antibiotica zijn wereldwijd een probleem en zijn maar deels op nationaal niveau te beïnvloeden. Het effect van de genomen maatregelen op langere termijn moet nog worden afgewacht. Daarnaast blijft het belangrijk voor zorgverleners om het gebruik van antibiotica te monitoren.

Tot slot is de belangrijkste belemmering voor de toepassing van alternatieve producten, zijnde niet-geneesmiddelen, de gebrekkige klinische bewijsvoering.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl