Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232620 nr. 24

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER VEEN EN GERBRANDS

Voorgesteld 12 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering een verplichte zorgspecifieke fusietoets introduceert voor zorginstellingen, die uitgevoerd zal worden door de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met de inspectie;

constaterende, dat er landelijk nog maar enkele zorgverzekeraars op de markt zijn, het niet waarschijnlijk is dat er nog meer bijkomen, maar dat het er eerder minder zullen worden, waardoor er amper meer sprake is van onderlinge concurrentie;

constaterende, dat er momenteel Nederlandse regio's zijn waar verzekeraars een zodanige machtspositie hebben verkregen dat ze praktisch alleen het aanbod en de bereikbaarheid van zorg kunnen bepalen, waarmee de democratische controle op onze collectieve zorg verdwijnt;

van mening, dat in het kader van de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, het wenselijk is om landelijke en lokale competitie tussen zorgverzekeraars te bewaken en de inspraak van verzekerden, patiënten en overheden te behouden dan wel te versterken;

verzoekt de regering ook een verplichte zorgspecifieke fusietoets voor zorgverzekeraars te introduceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Veen

Gerbrands