Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532620 nr. 154

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2015

Op 13 april jongstleden heeft Zorginstituut Nederland het rapport «Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2016» uitgebracht. Hierbij stuur ik u dit rapport toe1. In de zogenaamde «pakketbrief» die u voorafgaand aan het AO Pakketbeheer op 18 juni a.s. van mij ontvangt zal ik nader ingaan op het onderhavige rapport.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl