32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 januari 2014

De afgelopen jaren heb ik met de Tweede Kamer regelmatig gecommuniceerd over de voortgang van de fusie van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Om het proces te bespoedigen is door de raden van toezicht van IKZ en IKNL in april 2013 een kwartiermaker benoemd in de persoon van prof. dr. J.H. (Herre) Kingma. Met deze brief breng ik u er van op de hoogte dat de raden van toezicht van IKNL en IKZ op 20 december 2013 hun goedkeuring hebben gegeven aan de fusie van beide partijen. In lijn met het uitgewerkte fusievoorstel is per 1 januari 2014 één organisatie gevormd gericht op het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg. De nieuwe organisatie zal naast centrale aansturing ook een regionale inbedding behouden, die aansluit bij de regionale kankernetwerken.

Daarnaast hebben de raden van toezicht van IKNL en IKZ prof. dr. P.C. (Peter) Huijgens, tot oktober als hematoloog verbonden aan het VUmc, benoemd tot bestuurder van IKNL. De heer Huijgens volgt de heer Hoefsmit op. De heer Huijgens is goed bekend met het werkterrein van IKNL en IKZ en de voormalige integrale kankercentra. Hij is sinds lange tijd betrokken bij de kankerregistratie en het trialmanagement. Ook in zijn functie als voorzitter van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) werkte hij nauw samen met IKNL. De heer Huijgens is per 1 januari 2014 aangetreden en is drie dagen in de week beschikbaar voor IKNL. De tweede bestuurder die leiding zal geven aan het bedrijf wordt naar verwachting binnenkort benoemd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven