32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 14 april 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, na «is verschuldigd door een student» ingevoegd: die in het studiejaar 2011–2012, of een daaropvolgend studiejaar, voor het eerst stond ingeschreven aan een bacheloropleiding, en.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de langstudeerdersmaatregel alleen geldt voor aankomende studenten. Dat zijn studenten die zich in het studiejaar 2011–2012, of later, voor het eerst inschrijven voor een bacheloropleiding in het hoger onderwijs.

Jasper van Dijk

Jadnanansing


X Noot
1

Vervangen in verband met wijziging van de ondertekening.

Naar boven