32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 7 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, komt artikel 7.45, eerste lid, als volgt te luiden:

  • 1. Het bedrag van het volledige wettelijke collegegeld wordt vastgesteld volgens een basistarief en een verhoogd tarief. Het verhoogde tarief bestaat uit het basistarief vermeerderd met een opslag. Het bedrag van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld wordt uitsluitend vastgesteld volgens het basistarief.

II

In artikel I, onderdeel C, vervalt het vijfde lid van artikel 7.45.

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor deeltijdopleidingen geen collegegeld volgens het verhoogde tarief wordt gerekend.

Jasper van Dijk

Naar boven