Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432615 nr. 17

32 615 Toekomst Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DE ROUWE

Voorgesteld 6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de productschappen grotendeels zijn gefinancierd door heffingen die zijn betaald door ondernemers in de land- en tuinbouw;

constaterende dat de minister voornemens is om de resterende vermogens van de productschappen te laten overgaan op de Staat;

verzoekt de regering om, de resterende positieve vermogens van de productschappen, die opgebracht zijn door boeren en tuinders, te laten vloeien in het Plantgezondheidsfonds of het Diergezondheidsfonds als bijdrage van de desbetreffende sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

De Rouwe