32 610 Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 7 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de huidige Embryowet (artikel 24c) een veertiendagengrens wordt gehanteerd als termijn om embryo's in vitro door te kweken;

overwegende dat door wetenschappelijke ontwikkelingen de mogelijkheden om embryo's langer door te kweken toenemen;

overwegende dat deze mogelijkheid tot langer doorkweken perspectief biedt op het verkrijgen van waardevolle kennis over de embryonale ontwikkeling na implantatie, en hiermee van grote waarde is voor de gezondheidszorg;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om over te gaan tot een verhoging van de veertiendagengrens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Naar boven