32 610 Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA

Voorgesteld 7 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de huidige Embryowet een tijdelijk verbod is opgenomen op het doen ontstaan van embryo's voor andere doelen dan het tot stand brengen van een zwangerschap (artikel 24a);

overwegende dat dit verbod belangrijk onderzoek belemmert dat nodig is voor de veilige introductie van nieuwe voortplantingstechnologie;

overwegende dat dit verbod tevens onderzoek belemmert naar diverse ziekten, waaronder mitochondriale aandoeningen zoals ontwikkelingsachterstanden, neurologische aandoeningen en blindheid;

overwegende dat in beide evaluaties van de Embryowet wordt geadviseerd, artikel 24a op te heffen;

verzoekt de regering, het tijdelijk verbod op het doen ontstaan van embryo's voor andere doelen dan het tot stand brengen van een zwangerschap (artikel 24a) te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Naar boven