Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332610 nr. 10

32 610 Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2012

Hierbij bied ik u het Adviesrapport Cybriden aan 1), dat is opgesteld door IQ, Scientific Institute for Quality of Health Care van de Radboud Universiteit Nijmegen. Toezending van dit rapport is als toezegging opgenomen in de nota naar aanleiding van het eindverslag bij het voorstel van wet ter Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet (Kamerstuk, 32 610, nr. 7).

Het adviesrapport gaat onder meer in op het vraagstuk van het al dan niet levensvatbaar zijn van cybriden, een vraagstuk waarvoor door leden van uw Kamer aandacht is gevraagd.

Naar ik heb begrepen komen vergelijkbare vraagstukken ook aan de orde in een rapport over de tweede evaluatie van de Embryowet dat op mijn verzoek door ZonMw zal worden uitgebracht en dat naar verwachting nog dit najaar aan uw Kamer gezonden kan worden. In het standpunt daarop zal in samenhang ook de reactie op het Adviesrapport Cybriden worden meegenomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer