Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201232609-XIII nr. B

32 609 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2011

Uw Kamer heeft op 24 mei besloten om de afhandeling uit te stellen van het wetsvoorstel 32 609 XIII ter wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting). Uw wens was om het wetsvoorstel indien mogelijk gezamenlijk plenair te behandelen met de initiatiefwetsvoorstellen pelsdierhouderij.

Met het wetsvoorstel 32 609 XIII zijn wijzigingen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangebracht als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen. Met deze wijziging wordt bijvoorbeeld ook de begrotingstechnische samenvoeging van het voormalig Ministerie van Economische Zaken en het voormalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geregeld. Er is daarmee een directe samenhang tussen het op 24 mei door uw Kamer goedgekeurde wetsvoorstel 32 609 XIII.

Ik begrijp de wens van uw Kamer om het wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen, maar verzoek u alsnog om nog voor het einde van dit jaar tot goedkeuring over te gaan. Met het wetsvoorstel worden de fundamenten gelegd voor de samenvoeging tot het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook vormt het wetsvoorstel de basis voor het op 13 september 2011 door uw Kamer reeds goedgekeurde wetsvoorstel 32 780 XIII ter wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker