Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232605 nr. 85

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2012

Door middel van deze brief informeer ik u over mijn besluit tot het stilleggen van de Nederlandse ontwikkelingshulp aan de overheid van Mali.

In een eerste reactie op de staatsgreep van Mali van 21 maart heb ik besloten de hulp aan de centrale overheid van Mali stil te leggen. Een belangrijke overweging bij dit besluit was het feit dat de plegers van de staatsgreep iedere legitimiteit ontberen. Vrijwel alle landen en internationale instellingen hebben de staatsgreep veroordeeld en opgeroepen tot herstel van de democratische instituties en werking van de grondwet. Nederland heeft zich hierbij in EU-verband aangesloten. Inmiddels zijn vrijwel alle grote internationale donoren overgegaan tot bevriezing van de hulp aan de Malinese overheid.

De stopzetting van de directe hulp aan de Malinese overheid zal, naast de inmiddels door ECOWAS afgekondigde diplomatieke en financiële sancties, effecten hebben op de Malinese bevolking. De Nederlandse inzet om de weerbaarheid van de Malinese bevolking te versterken kan daarbij in het geding komen. Om deze reden heb ik dan ook besloten de structurele hulp via NGOs wel voort te zetten, ook in die gevallen waar NGOs ondersteuning krijgen van gedecentraliseerde overheidsdiensten. Het betreft hier met name programma’s van NGOs op het gebied van voedselzekerheid, watergebruik, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en beroepsgerichte opleidingen. Daarnaast zal worden gekeken naar mogelijkheden tot financiering van kleinschalige activiteiten met katalyserende werking ten aanzien van conflictoplossing en de bescherming van mensenrechten.

De stopzetting zal evenmin van toepassing zijn op de humanitaire hulp. De hele Sahel-regio wordt getroffen door een voedselcrisis. In Mali hebben droogte en het conflict in het Noorden geleid tot ontheemden en vluchtelingenstromen naar buurlanden. Nederland heeft al EUR 4 miljoen toegezegd voor de bestrijding van de voedselcrisis in de landen die het zwaarst getroffen zijn door de voedselcrisis: Niger en Tsjaad. Afhankelijk van de ontwikkelingen, die ik nauwlettend volg, zal ik een bijdrage in verband met de situatie in Mali in overweging nemen.

Ik zal de situatie in Mali zorgvuldig blijven volgen om te bezien of, en onder welke voorwaarden, hervatting van de hulp aan de Malinese overheid mogelijk is. Hierbij zullen de volgende algemene criteria worden gehanteerd:

  • 1) Herstel van de democratie door vrije algemene verkiezingen;

  • 2) Herstel van de grondwet;

  • 3) Onderschikking van militaire macht aan democratische besluitvorming, en

  • 4) Respect voor mensenrechten en expliciete naleving van internationale verdragen.

Het moment van hervatting zal in overleg met andere donoren en in ieder geval in EU-verband worden afgestemd. Ik zal u over een dergelijk besluit informeren.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen