Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232605 nr. 81

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN FERRIER

Voorgesteld 5 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen nog steeds niet over drinkwatervoorzieningen en sanitaire voorzieningen beschikken, en dat toenemende waterschaarste een bedreiging vormt voor de duurzame groei van veel ontwikkelende landen;

constaterende dat Nederland door de import van waterintensieve goederen, zoals kleding van katoen, virtueel importeur is van 71 miljard kubieke meter zoet water, en daarmee in de mondiale top tien staat;

van mening dat in het kader van de grotere coherentie in het beleid ten aanzien van ontwikkelende landen het terugbrengen van de Nederlandse watervoetafdruk in het buitenland een prioriteit van de regering zou moeten zijn, met name in gebieden van waterschaarste,

verzoekt de regering, in haar economische beleid ernaar te streven om Nederlandse bedrijven hun watervoetafdruk in beeld te laten brengen en in gebieden met waterschaarste terug te brengen, bijvoorbeeld door bedrijven die steun ontvangen via exportgaranties of innovatiesubsidies actief aan te spreken op de vermindering van hun watervoetafdruk en hen te verzoeken hun watervoetafdruk te berekenen en op te nemen in hun duurzaamheidsverslag;

verzoekt de regering tevens, in EU-verband na te streven dat bij de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de subsidies voor waterintensieve landbouw in gebieden met waterschaarste – zoals de katoenproductie in Mediterrane landen – worden afgebouwd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Ferrier