32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S.

Voorgesteld 1 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het nieuwe OS-beleid zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden en actief mondiaal burgerschap veel meer de nadruk krijgen, waarvoor een sterke private sector in ontwikkelingslanden nodig is;

overwegende, dat het Nederlandse bedrijfsleven in de zogeheten topgebieden beschikt over kennis en kunde die daarbij van grote betekenis kunnen zijn;

overwegende, dat effectief ontwikkelingsbeleid vraaggestuurd moet zijn en ongebonden, zonder hierbij het belang van een wederzijds level playing field uit het oog te verliezen;

verzoekt de regering in de vormgeving van het modern ontwikkelingsbeleid de kennis en kunde van Nederland volop te benutten, waarbij de behoeften van ontwikkelingslanden voorop staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ferrier

Dikkers

Voordewind

Naar boven