32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DIKKERS

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de thema's voedselzekerheid en water tot speerpunten van het Nederlands ontwikkelingsbeleid wil maken;

constaterende, dat de regering het Nederlandse bedrijfsleven wil betrekken bij de formulering en uitwerking van beleid en de hulpmiddelen die via het bedrijfsleven worden uitgegeven te intensiveren;

overwegende, dat ontwikkelingssamenwerking op de gebieden van voedselzekerheid en water, duurzame armoedebestrijding tot voornaamste doel heeft en dat het bereiken van gemarginaliseerde groepen in arme regio's de meest directe en effectieve weg is om dit doel op de gebieden van voedselzekerheid en water te bereiken;

verzoekt de regering als criteria bij ontwikkelingsbeleid dat door, of in samenwerking met, het bedrijfsleven wordt uitgevoerd op de gebieden van voedselzekerheid en water, het doel van duurzame armoedebestrijding en het bereiken van gemarginaliseerde groepen op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

Naar boven