Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632605 nr. 181

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 181 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks de historisch hoge toezeggingen voor noodhulp tijdens de onlangs gehouden donorconferentie voor Syrische vluchtelingen in Londen, de tekorten in het noodhulpsysteem groot blijven;

overwegende dat Nederland tot nu toe veel noodhulp geeft en een van de gulste donoren is;

verzoekt de regering om, zich onverminderd in te blijven spannen om de tekorten aan noodhulp te verminderen door andere regeringen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, door de betrokkenheid van het bedrijfsleven te vergroten en door bijdragen van Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar