Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632605 nr. 180

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 180 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de IOB in haar beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp tot de conclusie komt dat de gevestigde grote VN-organisaties sterk gericht zijn op hun eigen mandaat en niet snel bereid zijn hun werkwijze ondergeschikt te maken aan nieuwe bestuurs- en coördinatietaken;

overwegende dat het, gegeven de grote vraag naar noodhulp en de financiële tekorten bij vele van de noodhulpfondsen, cruciaal is om noodhulpgelden zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden;

verzoekt de regering om, in aanloop naar de VN-Noodhulptop zo veel mogelijk internationaal draagvlak te creëren voor een niet op mandaat maar op effectiviteit ter plekke gerichte werkwijze en taakopvatting van deze VN-organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Van Veldhoven