Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632605 nr. 179

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 179 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in gebieden in Afrika grote delen van de vrouwelijke bevolking genitaal verminkt worden;

overwegende dat vrouwenbesnijdenis volgens UNCHR ook in vluchtelingenkampen in de regio voorkomt terwijl deze veilige plekken van opvang zouden moeten zijn, ook voor vrouwen;

verzoekt de regering, speciale aandacht te besteden aan het voorkomen van besnijdenis in vluchtelingenkampen, het bieden van goede medische hulp nadien en de opsporing en vervolging van de daders van deze verminking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Van Veldhoven