Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632605 nr. 178

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 178 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de werkwijze van de Dutch Relief Alliance effectief en efficiënt is;

van mening dat het wenselijk is om 25% van het ontwikkelingsbudget via maatschappelijke organisaties te laten lopen;

verzoekt de regering, de werkwijze en financiering van de Dutch Relief Alliance langjarig door te zetten binnen het beleid voor humanitaire hulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Agnes Mulder

Van Laar

Van Veldhoven

Klein