Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132605 nr. 10

32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 1 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris een beleidsagenda globalisering gaat opstellen waarin hij coherentie voor duurzame ontwikkeling vorm gaat geven;

constaterende, dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken aanraadt om naast deze agenda ook een berekening te maken van de «public bads», dat wil zeggen de negatieve gevolgen van Nederlands beleid op onder andere het gebied van handel, belastingen, landbouwsubsidies en klimaat op de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking;

constaterende, dat ook de staatssecretaris hier het belang van inziet en het een zinvol onderzoek vindt;

verzoekt de regering een berekening te (laten) maken van de negatieve gevolgen van Nederlands beleid op de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking in de Nederlandse partnerlanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed