Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232576 nr. 8

32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S.

Voorgesteld 28 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kwaliteit van de advocaten die onderdeel zijn van de cassatiebalie van essentieel belang is voor de werking van de rechtstaat;

overwegende, dat het toezicht op deze advocaten zowel inhoudelijk als wat betreft praktijkvoering wordt opgedragen aan de lokale dekens en de lokale raden van toezicht;

constaterende, dat de Nederlandse Orde van Advocaten voornemens is, geen toetredingseisen te stellen aan de advocaten die vanaf de eerste dag zullen zijn ingeschreven op het tableau als cassatieadvocaat;

verzoekt de regering bij de Nederlandse Orde van Advocaten erop aan te dringen dat toetredingseisen worden gehanteerd waarmee de kwaliteit van de cassatiebalie vanaf de eerste dag wordt gegarandeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steur

Van Toorenburg

Recourt