32 575 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

33 045 Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S.

Voorgesteld 15 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister pas dit voorjaar een besluit neemt over het wel of niet integreren van de CER en de TOG in de WTCG;

overwegende, dat de Minister pas dit voorjaar een beslissing neemt over de

verbetering van de doelgroepbepaling en wijziging van de zgn optelsystematiek;

overwegende, dat de Minister pas dit voorjaar de Kamer informeert over de

mogelijke alternatieven voor de WTCG;

van mening, dat de eenduidigheid van de toepassing van de WTCG jaar in jaar uit te wensen overlaat;

verzoekt de regering, het inkomensafhankelijk maken van de WTCG een jaar

uit te stellen, zodat beslissingen over de toekomst van de WTCG in samenhang kunnen worden genomen en op een eenduidige en heldere wijze aan de doelgroep kenbaar gemaakt kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Voortman

Naar boven