Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201332574 nr. G

32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten

G BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2012

Bijgaand ontvangt u mijn brief1 aan het Bedrijfschap Horeca en Catering over de afname van gestroopte vis in de horecaketen. Met deze brief verzoek ik de horecasector nadrukkelijk om een eigen verantwoordelijkheid op te pakken om er voor te zorgen dat geen afname van gestroopte vis plaatsvindt in de horecaketen. Dit conform mijn toezegging in uw Kamer bij het wetgevingsoverleg over visstroperij en Wet op de Economische Delicten op 26 juni jl.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 151385.