32 552 EU-voorstel: Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521

Nr. 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE EU-ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2010

Hierbij attendeer ik U erop dat het onderhavige EU-voorstel is ontvangen door de Tweede Kamer.1

Dit voorstel is door de Kamer geselecteerd voor mogelijke toetsing op subsidiariteit danwel voor mogelijke plaatsing van een behandelvoorbehoud.

De voorzitter van de commissie EU-zaken,

Verburg


XNoot
1

De Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521 is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven