32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

J MOTIE VAN HET LID ESTER C.S.

Voorgesteld 8 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat internetfiltering aan de bron op dit moment mogelijk is,

constaterende, dat deze mogelijkheid binnen het uitganspunt van de contractvrijheid valt,

constaterende, dat deze vorm van internetfiltering zeer belangrijk is voor een aanzienlijke groep gebruikers met pedagogische en principiële motieven,

constaterende, dat voor een groot deel van hen alternatieve vormen van internetfiltering niet acceptabel zijn,

spreekt uit voorstander te zijn van netneutraliteit,

verzoekt de regering om de mogelijkheid te creëren voor aanbieders van internettoegangsdiensten om tegemoet te komen aan een uitdrukkelijk verzoek van de abonnee om diensten of toepassingen op grond van door de abonnee gespecificeerde ideële motieven te belemmeren, mits de aanbieder de abonnee voor dit verzoek geen geldelijk of ander voordeel biedt en de aanbieder de mogelijkheid om aan een dergelijk verzoek te voldoen reeds voor 1 juni 2011 aanbood,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ester

Franken

Reuten

Bröcker

Holdijk

Naar boven