32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2016

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) rapporteren mij elk jaar over door hen geconstateerde knelpunten in wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. Deze rapportages leveren een waardevolle bijdrage aan de verbetering van wet- en regelgeving voor de financiële markten. Hierbij ontvangt u derhalve de rapportages die zij mij dit jaar hebben doen toekomen alsmede mijn reactie/voornemen op de wetgevingswensen1.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven