32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 50 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat banken mede debet zijn aan het ontstaan van de financieel-economische crisis;

overwegende dat de steunmaatregelen voor banken een veelvoud hebben gekost van de opbrengst van de bankenbelasting;

voorts overwegende dat de winsten van banken een opwaartse trend laten zien;

verzoekt de regering, de bankenbelasting structureel te verhogen naar 1 miljard euro,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Naar boven