32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de telecomsector nu onder de Wft valt;

overwegende dat nog onduidelijk is of dit de problemen met «mobiele schulden» en andere toezichtgerelateerde zaken juist identificeert en of het scharen onder de Wft toereikend is voor de oplossing van het probleem;

overwegende dat een juiste probleemstelling en oplossingsrichting beter eerst in overleg met de sector kan worden opgepakt;

verzoekt de regering, de telecomsector vooralsnog niet te scharen onder de Wft, maar eerst met de telecomsector een convenant af te sluiten waarin de problemen met «mobiele schulden», maar ook gerelateerde onderwerpen als roamingkosten (ook in de grensregio), kosten buiten de bundel en de veel te ingewikkelde contracten worden aangepakt;

verzoekt de regering voorts, indien het afsluiten van een convenant of het uitvoeren van de daaruit voorvloeiende maatregelen faalt, alsnog over te gaan tot het scharen van de telecomsector onder de Wft en het af te dwingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven