32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN OMTZIGT

Voorgesteld 10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de Minister aanleiding heeft gezien om de overgangstermijn bij de centrale Wft-examinering met drie maanden te verlengen tot 1 april 2016;

  • de implementatie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk in de financiële sector en de centrale Wft-examinering vanaf 1 januari 2014 zeker niet vlekkeloos is verlopen;

  • er nog steeds knelpunten zijn bij de centrale Wft-examinering;

overwegende dat:

  • drie maanden een korte verlenging is, gelet op de problemen die er zijn geweest en er nog steeds zijn bij de invoering van de centrale Wft-examinering;

  • mensen als gevolg van het niet tijdig halen van de examens hun baan of bedrijf kunnen verliezen;

  • er daardoor grote zorg en onrust is bij de financieel adviseurs;

  • het niet zo kan zijn dat ook kwalitatief goede adviseurs straks hun bedrijf moeten opdoeken of geen baan meer hebben;

verzoekt de regering, de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering met één jaar te verlengen tot 1 januari 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Omtzigt

Naar boven