Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032545 nr. 112

32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2019

Hierbij zend ik u het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 12 november1. Dit verslag wordt ook gepubliceerd op de eigen website van het Financieel Stabiliteitscomité. Het FSC zal, in lijn met de motie van het lid Omtzigt c.s.2, tijdens haar eerstvolgende vergadering (opnieuw) spreken over de risico’s van een langdurig lage rente en van een eventuele correctie op de lage rente.

In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM en het Ministerie van Financiën ten minste twee keer per jaar onder leiding van de president van DNB over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het CPB neemt als externe deskundige deel aan de vergadering. De deelnemers namens het Ministerie van Financiën en CPB nemen geen deel aan de besluitvorming over het signaleren van risico’s en het doen van aanbevelingen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 21 501-07, nr. 1635.