Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232543 nr. 18

32 543 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2011

Het kabinet heeft zich voorgenomen CAK BV om te vormen tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. De Eerste Kamer heeft op 1 november jl. ingestemd met het daartoe strekkende wetsvoorstel (32 543 Wijziging AWBZ in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK). De beoogde ingangsdatum van deze wet was 1 januari 2012. Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat het niet mogelijk is gebleken om de wet ook daadwerkelijk per 1 januari 2012 in werking te laten treden. De oorzaak daarvan is dat de voorbereiding van de op basis van de Wet privatisering ABP (WPA) verplichte aansluiting bij het ABP van het CAK (als beoogd overheidswerkgever), gelet op de daarbij in acht te nemen zorgvuldigheidsvereisten, meer tijd neemt dan aanvankelijk voorzien.

Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de datum waarop naar verwachting de wet in werking zal kunnen treden.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner