Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132543 nr. 12

32 543 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Nr. 12 MEDEDELING

Ontvangen 23 mei 2011

Heden is de brief ontvangen van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten omvorming CAK naar aanleiding van een toezegging gedaan tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel CAK (32 543) d.d. 18 mei 2011.

Deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer der Staten-Generaal.