Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132543 nr. 11

32 543 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 18 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het CAK de afgelopen jaren een positief resultaat heeft geboekt;

van mening, dat dit resultaat ten goede dient te komen aan het publieke belang;

verzoekt de regering de resultaten van het CAK te vorderen en te bestemmen voor de WTCG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten