Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132519 nr. 5

32 519 Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70)

Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 6 oktober 2010

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In de considerans wordt «de Europese Parlement» vervangen door: het Europese Parlement.