32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de aanhouding van generaal Mladic duidt op een betere medewerking van Servië aan het Joegoslaviëtribunaal;

constaterende, dat de hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal in juni komt met een nader rapport over de samenwerking van Servië met het Joegoslaviëtribunaal;

constaterende, dat de Europese Commissie in oktober komt met een nader advies over de voortgang die Servië maakt in de toenadering tot de EU;

verzoekt de regering genoemde rapportages af te wachten en geen verwachtingen te wekken met betrekking tot een eventueel kandidaat-lidmaatschap voor Servië van de EU,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Naar boven