32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN TEN BROEKE EN SCHOUW

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het bij de implementatie van Europese wetgeving vaak voorkomt dat bovenop de verplichte normen aanvullende nationale koppen worden geplaatst, wat kan leiden tot meer bureaucratie en lastendruk;

constaterende, dat in 2003 door de Europese instellingen in het kader van «beter wetgeven» een akkoord is bereikt om aan deze ongewenste situatie een eind te maken, bijvoorbeeld door het opstellen van «concordantietabellen» of vergelijkingstabellen die de verschillen en overeenkomsten tussen de Europese wetgeving en de nationale omzetting aangeven;

constaterende, dat deze vergelijkingstabellen in veel Europese landen niet consequent worden opgenomen bij de omzetting van Europese wetgeving;

verzoekt de regering bij toekomstige omzetting van Europese wetgeving in Nederland deze vergelijkingstabellen als onderdeel hiervan te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Broeke

Schouw

Naar boven