32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het Europafonds heeft stopgezet;

van mening, dat niet alleen Nederlandse maar ook Europese, groots opgezette, dure publiekscampagnes om de burger te doordringen van het feit dat Europa goed is voor hen, onwenselijk zijn;

overwegende, dat in tijden dat lidstaten fors moeten bezuinigen, ook in Brussel uitgaven, zoals pr-uitgaven, kritisch tegen het licht moeten worden gehouden;

verzoekt de regering ook in Brussel in te zetten op een korting op het pr-budget,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van Bommel

Van der Staaij

Naar boven